Nửa Đêm Chong Mắt… / Viễn Xứ Ngoài Vui

Nửa Đêm Chong Mắt… Nửa đêm chong mắt, nhớ quê hương Hình ảnh làng xưa với mảnh vườn Cả một trời thơ trong trí nhớ…