Ngôi Nhà Xưa / Nghĩa tình Má Con

Ngôi Nhà Xưa Ngôi nhà xưa, vẫn ngôi nhà Tôi về thăm lại, vẫn hoa quanh rào Má đâu? Không được nói chào Má ơi!…