Khúc Chiều / Khúc Chiều Xuân

Bài xướng Khúc Chiều 1 Mấy chục năm rồi xa chốn cũ Ngỡ ngàng cứ tưởng mới vừa qua Chói chang nắng đổ giàn hoa…