Vạn Lý Tình

Vạn Lý Tình Với tháng ngày dật dờ như bánh vụn Sống thờ ơ làm một gã hình nhân Ăn từng mẩu, mồm nhai như…