Gọi Người Biển Đông

Gọi Người Biển Đông Gọi người trên sóng êm đềm Thịt da dãi nguyệt, tóc mềm rong rêu Đâu đây còn vọng tiếng kêu Xé…