Khúc Hát Huyên Thuyên !

Đứng mãi làm chi! tàn pho tượng Ta đi về cho kịp chuyến tàu Ô cửa nhỏ có gì khiên cưỡng Chiều lâm ly qua…