Lá Diêu Bông

Lá Diêu Bông?   (*)     Ông Hoàng bày đặt Lá Diêu Bông Lầm lỡ bao nhiêu chuyện vợ chồng Đem hết xuân xanh tìm mộng ảo Dốc…