Hoàng Dũng Thời sự

NHỮNG BÍ ẨN VỀ NGUYỄN TẤN DŨNG

Cán bộ Văn Phòng Trung Ương “Những sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và dần dần cần được giải mã trước công chúng. Những sự việc gây ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước cần phải được minh bạch và công khai.” “Trong đó có những câu chuyện mà qua hàng chục […]