Huyền Chi – tác giả bí ẩn của ca từ bài hát “Thuyền Viễn Xứ”

Trong một tập sách in những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, ông có đưa vào một câu dưới bài Thuyền viễn xứ: “Huyền…