Julio Ramón Ribeyro

Tha hoá

Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) là nhà văn Peru nổi tiếng về truyện ngắn, tuy ông cũng rất thành công với thể loại tiểu thuyết, kịch, khảo luận và bút ký. Ông học văn chương và luật […]

 58 total views,  1 views today