Bụi Đời, Uống Rượu, Dưới Gốc Cây! / Uống Rượu Trong Chùa

Đối Tửu (thơ trào phúng) Hạ Lãng Tử và Kha Hảo Hán (y vận, nguyên vần) Chủ xị: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Bụi Đời, Uống…