Xuất xứ 2 bài thơ “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” của thi sĩ Kiên Giang – Từ thơ đến nhạc

Hơn 60 năm trước, bài thơ “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” của nhà thơ Kiên Giang ra đời (1957) đã làm xôn xao…