Kiều Bích Hậu

Bạn đời

– Em cất điện thoại đi một lát để tập trung vào anh được không?  – Đức nói mát, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Thu cười, chạm ngón cái lên màn hình chiếc điện thoại […]

 54 total views