Vĩnh Biệt Ngàn Thu

Thành kính chia buồn :Cùng Nữ sĩ  HUỆ THUT.H. Vĩnh biệt ngàn thu bóng Mẹ hiềnMẫu thân kính quý đã quy tiênNon bồng mẹ hưởng…