Kim Loan

Cambodia trên đường vượt biên

Chuyến xe xuyên màn đêm Trời tối dần tại bến xe Bà Hạt, chúng tôi lên đường. Tôi nhìn lại Sài Gòn lần cuối (lần nào đi vượt biên cũng có tiết mục nhìn Sài […]

 62 total views,  48 views today