Hoa Thuỷ Tiên

Năm nay hoa lại nở, Chúc Tết các bạn xưa. Những ngày vui năm cũ, Còn nhớ tới bao giờ. Bùi Ngọc Tô Hoa Thủy…