Vịnh đàn ông

Vịnh đàn ông (Bài xướng) Vì đâu sức khỏe cứ hao dần Mới đó thôi mà sụt mấy cân Sáng nhậu ba chầu đơ cái…