Hoa daffodils vàng, bán một nửa giá

1. Vào một buổi sáng đầu tuần, Kim, cô chủ tiệm hoa ở Paramus, New Jersey, nhận được cú điện thoại. “Plant and Flower Exchange…