Ðoạn Trường / Hý Trường / Bách Đoạn Trường

Tôn Thất Xứng: XướngXuân đã về rồi, em ở đâuXa xôi vạn dặm có chi sầu! ……Bên ni Bắc Mỹ buồn tê tái ……Nhớ nước chiều hôm…