Bầy Cò / Cánh Én

BẦY CÒ Dòng sông soi Hạ nắng Bụi trắng bám hàng cây Bầy cò bay tìm tổ Trôi vạt vào lùm mây… Anh đi đâu…