Ký ức về những ngôi trường nữ sinh của Sài Gòn xưa: “tóc dài, tà áo vờn bay…”

Thời chúng tôi có rất nhiều thiên đàng mơ mộng: “Em theo trường về… tóc dài tà áo vờn bay”. “Thiên đàng” của những thằng tóc…