Chùm Thơ Lê Văn Trung

Một Ngày Buồn Quá Đổi Lòng buồn quá em nở giùm tôi với Tường vi ơi, đại đóa cúc ươm vàng Xin nở với lòng…