Lục Bát Nguồn Cơn

Lục Bát Nguồn Cơn  hoạ thơ Huệ Thu  Tết đi hoa vẫn còn xuân Hồng nhan đâu hết mưa phùn tình riêng Con chim nhảy…