Cạo Râu Buổi Sáng

Cạo Râu Buổi Sáng                Tặng: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Buổi sáng nào cũng dậy cạo râu Tôi chán ngấy cánh đồng trơ gốc rạ…