Kim Lăng Hoài Cổ

Nguyên tác: Lưu-Vũ-Tích 金陵懷古 王濬樓船下益州 金陵王氣黯然收 千尋鐵鎖沉江底 一片阬降出石頭 人世幾回傷往事 山刑依舊枕寒流 . 從金四海為家日 故縲簫簫蘆狄秋 劉禹錫 Kim lăng hoài cổ  Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu,…