Lý Thị Thủy

Không bán tóc dài đâu

Trên sườn đồi chênh vênh khô cằn, những nhát cuốc của những người đàn ông còn mang hơi thở của rượu dội vào đất. Tiếng của kim loại chạm đất cằn, chạm đá vang lên […]

 58 total views