Nỗi Lòng

Xuân về gợi nhớ  những cành mai Vắng lặng đìu hiu chẳng dấu hài Đất khách cô đơn thân lữ thứ Quê người gió lạnh…