Chén trà Xuân

Chén trà Xuân Ngày Xuân người uống rượu ta ngồi uống nước chè ấm chè xanh Tiên Phước ngọt ngào mùi hương quê đầu xuân…