Một câu chuyện tình

(Viết theo sự đồng ý của chị Trần Thị Ngọc để nhớ Y Uyên) Thị thắc mắc nhiều nhưng vẫn cố gắng thử coi sự…