Nelson DeMille

Lửa Hoang

LỜI TÁC GIẢ Khi sự thực và hư cấu hoà trộn trong tiểu thuyết, không phải lúc nào độc giả cũng nhận biết đâu là thực, đâu là hư cấu. Những người đọc bản thảo […]

 113 total views,  14 views today