Ngô Thị Thu Vân

Bên lở

Tôi về Vàm Luông vào những ngày trắng trời mưa bão, phong phanh xống áo, co ro giữa chiều quạnh vắng, chầm chậm đi dọc bờ sông. Chỗ bãi đất bồi ngó ra sông Cái […]

 41 total views