Ngô Thúy Nga

Lỡ ơi…

– Lêu lêu, thằng Lỡ không mặc quần. – Thằng Lỡ không cha, đồ con hoang. Lêu lêu. – Thằng câm bây ơi. Đồ thằng câm. Mấy thằng con nít cười ồ, cười nắc nẻ, […]

 39 total views,  1 views today