Hoàng Hôn Thắm – Ngọc Dung

Bao mùa thu tím đã qua rồi Nước chảy chân cầu chiếc lá trôi ….. Bến cũ mang theo mây dĩ vãng Bờ xưa để lại…