Nguyễn Hiệp

T&P

Bước đi của ông nghiêng bên này, ngả bên kia, bóng nhảy qua nhảy lại thành hai chiếc bóng của một người. Lâu ngày chày tháng, hai chiếc bóng được gọi tên, có cuộc sống […]

 60 total views