Nguyễn Anh Đào

Đường mẹ về nhà

Ngày cha tôi chết, tôi trồng trước nhà một cây hoa xác pháo, tôi mơ ngày nó lên thành một giàn, rồi nó trải dài cái hàng rào thép gai đó, để mong sao, mẹ […]

 93 total views,  1 views today