Tưởng đã Thiền

Tự bấy lâu nay tưởng đã Thiền Mắt lim dim, lòng vẫn chẳng yên Vừa nghe léo nhéo ngòai sân chợ Lại chạy ra nhìn một lũ điên…