Mắt Biếc

Mắt biếc Vô hình con sóng ngợp hồn ta Ai đã vương vào khó thoát ra. Ngắm nét mi xanh cơn mộng thắm. Trông chân…