Nguyễn Cẩm Hương

Rừng thiêng

Bản Cóm nằm cheo leo trên đỉnh núi Tà Khuông, đỉnh núi cao nhất huyện biên giới của tỉnh, quanh năm mây mù bao phủ trắng xóa như một tấm khăn sô. Trông xa chỉ […]

 446 total views,  1 views today