Thi họa Mậu Tuất 2018

Thi họa Mậu Tuất 2018 (# 1) HOA THUNG LŨNG (Gieo vần đầu xuân)) nhỏ ngồi đó khép lòng ươm nụ nhớ tuổi ưu tư…