Nguyễn Đại Duẫn

Ngày về

Chân bước xuống tàu, tay xách va li cũ kỹ, lòng Bình nặng trĩu chưa định thần sẽ đi về đâu, bỗng đằng sau có tiếng trẻ con hét lên: Chúng mày ơi! Ra mà […]

 38 total views