Những Ngày Thu Cũ

(Thân tặng Trần Thị Kim Loan (Mộng Hoài Nhân). Căn nhà nhỏ trên đồi thông bên hồ Than Thở (lac de murmire) Đà Lạt .…