Họa thơ Thái Quốc Mưu

Họa chùm tứ tuyệt của Nhà thơ Thái Quốc Mưu       (Tặng : Nhã My) —– *1- TRƯỜNG ĐỜI “Lý tưởng” say đời đến hôn…