Cánh Nhạn Ngàn Phương

Bài xướng Nguyễn Kính Bắc Nhớ Ngày Tháng Cũ 1 Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ Sông xa…