Vịnh Cánh Bèo

Bài thơ: HOA LỤC BÌNH của nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt rất phong phú, NLY ….. đang viết bài về “Tổng biểu tình”…