HAI BÀI THƠ, HAI CUỘC CHIẾN

Hồi đi học, tôi học không giỏi môn văn. Những bài làm văn ở lớp hay giao về nhà, thường tôi bị điểm kém hoặc…