Nguyễn Minh Ngọc

Người đàn bà trước biển

Thương ai rồi lại nhớ ai Mắt buồn rười rượi như khoai mới trồng (Ca dao) – Cô ơi! Mua giùm con đi cô! Con bé cột tóc đuôi gà, tay bê cái mẹt thuốc […]

 116 total views