Nguyễn Tất Nhiên và những ngày tháng cuối đời

Người qua sông mặc áo hường Nắng dương gian, nắng buồn hơn trước nhiều. (thơ Nguyễn Tất Nhiên) Một sáng thứ ba, tôi nhận được…