Hồn Quê Khắc Khoải Canh Trường

Quý Bạn ơi Đêm qua trằn trọc không an giấc Nghĩ vơ nghĩ vẩn nghĩ liên miên Sáng dậy gối chăn còn ứa lệ Đời…