Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nhà dài

Quỳnh nghe như tim mình nghẹn lại khi đọc dòng tin: anh đang ở R. Dòng tin đơn giản, ngắn ngủi không ngờ khiến chị bần thần kỳ lạ. Anh đang ở R có nghĩa là […]

 46 total views