VẪN CÒN MAY

Đến nước này thì hắn không thể im lặng được nữa. Gần đây, nhiều lần về muộn, hắn thấy cửa phòng ngủ bị khóa bên…